top of page
Koiran peruskoulutusMielestämme jokainen saksanpaimenkoira pitää peruskouluttaa hyvin. Minimissään tämä tarkoittaa perusteellista kotikasvatusta ja käyttäytymiskokeen tasoista tottelevaisuutta. Hyvä peruskoulutus takaa sen, että koira on yhteiskuntakelpoinen ja elämä koiran kanssa on mahdollisimman mielekästä. Hyvä peruskoulutus avaa myös mahdollisuuksia  monipuolisemmalle koiraharrastamiselle, esimerkiksi  palveluskoiralajeihin. Mielekkään ja molempia osapuolia, koiraa ja omistajaa motivoivan yhteisen tekemisen löytyminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä vain yhdessä tekemällä koiran ja omistajan välinen vuorovaikutussuhde kehittyy. Mitä parempi vuorovaikustussuhde on, sitä enemmän koira ja omistaja ymmärtävät toisiaan. Koiran ja omistajan yhteinen tekeminen antaa kaikkein arvokkainta ja kokonaisvaltaisinta tietoa koirasta niin omistajalle kuin koiran kasvattajallekin siitä, millaisia luonne- ja käyttöominaisuuksia koiralla on. Etenkin koiran kasvattajalle tämä on  arvokasta tietoa.​

Luonneominaisuudet
 

Saksanpaimenkoira on monipuolinen käyttökoira jonka pitää soveltua rotumääritelmän mukaan hyvin monenlaisiin rooleihin, seurakoirasta työkoiraan. Tämä asettaa selkeän vaateen saksanpaimenkoiran luonneominaisuuksille, saksanpaimenkoiran hermo- ja viettirakenteen pitää olla vahva ja tasapainoinen. Saksanpaimenkoiran luonneominaisuuksia voidaan arvioida ja mitata eri tavoin. Virallisia (Kennelliiton hyväksymiä) saksanpaimenkoiran luonneominaisuuksia arvioivia ja kartoittavia kokeita ovat mm. luonnetesti, MH-kuvaus, D -jalostustarkastus ja kennelliiton jalostustarkastus. Myös kotimainen rotujärjestö järjestää omia jalostustarkastuksia ns. SPL -tarkastus. Myös erikoisnäyttelyiden yhteydessä järjestetään saksanpaimenkoiran luonnetta arvioivia rohkeuskokeita. Näillä eri "kokeilla" ja tarkastuksilla saadaan saksanpaimenkoiran luonneominaisuuksista arvokasta tietoa, etenkin jalostuksellisesta näkökulmasta katsoen. Jalostustarkastuksiin  osallistuvien koirien lukumäärä on Suomessa todella pieni ja jalostustarkastuksista saatava jalostuksellinen hyöty on myös vähäistä. Saksanpaimenkoiran luonneominaisuuksista saa varsin kattavan, mielestämme parhaan käsityksen, harrastamalla koiralla palveluskoiralajeja (mm. jälki, viesti, haku, ipo ja pelastus). Kasvatuksellisesti on tärkeää, että saksanpaimenkoiran monipuolisia luonneominaisuuksia vaalitaan jokaisessa jalostuspäätöksessä. 

 
Anatomia​Mielestämme saksanpaimenkoiran rodunomaisen rakenteen vaaliminen on tärkeää. Rodunomaisuus määrittyy rotumääritelmän kautta. Rakenteella on monenlaisia vaikutuksia mm. koiran käytettävyyteen ja terveyteen. Rakenteellisesti oikein rakentuneen saksanpaimenkoiran tunnistaa parhaiten liikkeessä. Vaivattomalla, pitkällä, tehokkaalla, kestävällä ja vapaalla "susimaisella" raviaskelluksella etenevä saksanpaimenkoira viestii oikeaa rakennetta. Saksanpaimenkoira on ravaaja isolla R:llä. Tavoiteenamme on kasvattaa saksanpaimenkoiria joiden anatomia vastaa mahdollisimman hyvin rotumääritelmän vaadetta, pyrimme välttämään rakenteellisia ylilyöntejä sekä rakenteellisia heikkouksia eli ns. ääripäiden anatomiaa, koska molemmat heikentävät merkittävästi saksanpaimenkoiran liikuntaan liittyviä käyttöominaisuuksia. 

On tärkeää, että jokainen saksanpaimenkoira arvioidaan anatomian osalta pentuiässä ja aikuisena vähintään kerran. Mielestämme saksanpaimenkoiran anatomian arvioinnin pitää tapahtua saksanpaimenkoiriin erikoistuneen tuomarin toimesta. Parhaita paikkoja anatomian objektiiviselle arvioinnille ovat viralliset näyttelyt sekä jalostustarkastustilaisuudet. Saksanpaimenkoiran anatomiaa pitää vaalia jokaisessa jalostuspäätöksessä.   ​Koiran tuonti ulkomailta ja astutus ulkomailla​

Suomi on pieni maa, ja saksanpaimenkoirakasvattajia on kohtuullisen runsaasti. Saksanpaimenkoira on ollut pitkään yksi Suomen suosituimmista koiraroduista. Tässä mielessä saksanpaimenkoiraa hankkivan asema on hyvä. Suomen saksanpaimenkoirakanta on laaja ja ilmeisen hyvätasoinen. Viime vuosina koirilla on pärjätty niin käyttökokeissa kuin näyttelykehissäkin.  Viime vuosien aikana kotimaiseen koirakantaan on tullut paljon Saksan ja Euroopan huippulinjoja, joten ero kotimaisen ja ulkolaisten verilinjojen välillä ei ole suuri.  

​

Koiran hankinta ulkomailta voi olla järkevää, kun halutaan jotain tiettyä verilinjaa, jota ei kotimaisista koirista vielä runsaana löydy. Tämä palvelee erityisesti jalostusta. Toki tuontikoiran hankintaan on paljon muitakin perusteltuja syitä ja jokaisella koiranhankkijalla on oikeus päättää itse, mistä ja millä perusteella koiransa hankkii.

Kotimainen jalostuksellisesti koeteltu urospopulaatio (riittävästi jalostusnäyttöjä omaavia uroksia) on varsin pieni. Ongelmana on se, että Suomesta puuttuu varsinainen jalostusnäyttöihin perustuva virallinen arviointisysteemi, kun taas esimerkiksi Saksassa tällainen järjestelmä on ollut olemassa jo vuosikymmeniä. Jalostuspäätöstä tehtäessä on varsin perusteltua pohtia  kotimaisen  jalostusmateriaalin lisäksi myös niitä vaihtoehtoja, joita ulkomailla on tarjolla. bottom of page